Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie

24.06.2019
więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia

18.06.2019
więcej

Wakacyjne podróże

14.06.2019
więcej

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Maz. Izby Rolniczej

14.06.2019
więcej

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Łochowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023.

13.06.2019
więcej