Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nabór do komisji konkursowej

Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy o działalności pożytku pblicznego i o wolontariacie do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej oceny ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku;

16.03.2018
więcej

Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert w 2018 roku

Burmistrz Łochowa ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2018 roku

13.03.2018
więcej

UWAGA! Akcja szczepienia lisów wolno żyjących!

12.03.2018
więcej

.

08.03.2018
więcej

Młodzi Lokalni Liderzy na start

Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)

 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:

– lubi aktywny tryb życia,
– jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
– lubi pracę zespołową,
– angażuje się na 120% w to, co robi,

 ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

08.03.2018
więcej