Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

 

Zgodnie z Postanowiemiem nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13.05.2019 r. wyznaczono datę pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych z Gminy Łochów.

Termin pierwszego posiedzenia Obowdowych Komisji Wyborczych w Gminie Łochów to 22.05.2019 r. (środa) godz 18.00 w sali konferencyjnej Dworca PKP w Łochowie, Al. Łochowska 12A, 07-130 Łochów!

Bezpośrednio po pierwszym posiedzeniu odbędzie się szkolenie komisji!

15.05.2019
więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2019r. - WI-II.747.2.16.2018.BG1/ZK

14.05.2019
więcej

Zmiana organizacji zatoki autobusowej w Łochowie

Gmina Łochów informuje, iż od dnia 15.05.2019r. zostaje zamknięta zatoka autobusowa. Będzie przeniesiona na działką naprzeciwko restauracji Huśtawka.

13.05.2019
więcej

Informacja o dniu wolnym od pracy

13.05.2019
więcej

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

 

W związku ze zgłoszeniami od instytucji, w tym Policji, dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi, Burmistrz Łochowa przypomina, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2019 r., poz. 725), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również nazwa ulicy albo miejscowości.

W przypadku, kiedy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i utrudnia interwencję służb ratunkowych -  pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie i mienie.

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym, a także utrzymania jej w nienależytym stanie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami wykroczeniem i podlega  grzywnie do 250 zł albo karze nagany.

W związku z powyższym należy niezwłocznie uzupełnić lub odnowić istniejące tabliczki adresowe.

08.05.2019
więcej