Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

APEL w sprawie umieszczenia modernizacji drogi krajowej nr 50 i 62.

APEL władz samorządów lokalnych, powiatów wegrowskiego, mińskiego i wołomińskiego w sprawie umieszczenia modernizacji drogi krajowej Nr 50 i 62 w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

21.01.2015
więcej

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników i osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Szkolenie e-learningowe ,,Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP'' składa się z 8 modułów.

20.01.2015
więcej

Kwalifikacja Wojskowa osób urodzonych w 1996 roku z terenu gminy Łochów.

Kwalifikacja Wojskowa osób urodzonych w 1996 roku z terenu gminy Łochów

Osoby urodzone w 1996 roku obowiązkowo podlegają kwalifikacji wojskowej. Komisja Kwalifikacyjna dla osób z terenu gminy Łochów odbędzie się w dniach od 11.02.2015r do dnia 17.02.2014r. włącznie. Na Komisję Kwalifikacyjną należy stawić się w Węgrowie ul. Powstańców  1 / obok stadionu dawna kręgielnia/ na godzinę 8.00. zgodnie z otrzymanym wezwaniem. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, jedno zdjęcie, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki lub w przypadku nie uczęszczania do szkoły oryginał świadectwa z ostatniej ukończonej klasy.

W przypadku problemów zdrowotnych lub leczenia się, przedstawić dokumentację medyczną.

19.01.2015
więcej

Nowe obowiązki wynikające ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie informuje szanownych Płatników, iż od 1 stycznia br.  weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokumenty, których dotyczą zamiany to informacje PIT-8C, PIT-11, PIT- R, IFT-1/ IFT-1R, IFT-3/ IFT-3R, deklaracje PIT -4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

16.01.2015
więcej

Nowe przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie informuje szanownych Podatników, iż od 1 stycznia br. nowe zasady w uldze na dzieci.

Przypominamy, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców.

16.01.2015
więcej