Archiwum

WAKACYJNY WIECZÓR W BIBLIOTECE Poświęcony Janowi Brzechwie w 50 rocznicę jego śmierci

Biblioteka Publiczna w ŁochowieTegoroczna ogólnopolska  Noc Bibliotek zagościła w łochowskiej bibliotece w dniu 3 czerwca br. Impreza  przeszła wszelkie oczekiwania organizatorów.  Przybyło na nią bardzo dużo dzieci. Toteż pani dyrektor Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie, Beata Załecka, ze swoimi pracownikami ,szukając inspiracji do działań czytelniczych z dziećmi, postanowiła powtórzyć  imprezę w dniu 15 lipca br., by dać możliwość uczestniczenia w niej tym dzieciom, które nie mogły być na czerwcowej Nocy Bibliotek. Tym razem postanowiono przybliżyć dzieciom osobę i twórczość Jana Brzechwy, autora wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, w związku z 50 rocznicą jego śmierci. Formułę imprezy Noc Bibliotek ograniczono do Wieczoru w Bibliotece, co bardzo spodobało się rodzicom.  Do udziału w spotkaniu z dziećmi  został zaproszony Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, który  mimo wielu obowiązków, przybył punktualnie do Biblioteki. Był mile zaskoczony frekwencją, która okazała  się wyjątkowo duża, jak na okres wakacyjny.

 

więcej

Szukaj w archiwum:

Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Łochów a SIME Polska Sp. z o.o.

POROZUMIENIE zawarte pomiędzy gminą Łochów a SIME Polska Sp. z o.o. w Sochaczewie.

Dotyczy planowania przez Inwestora budowy sieci gazowej Dobre - Łochów do końca III kw. 2017r.

19.06.2015
więcej

Zapraszamy do kibicowania!

Od dzisiaj do niedzieli do godzin wieczornych odbywają się międzynarodowe młodzieżowe zawody sportowe w piłce nożnej. Zapraszamy już teraz na teren Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie! (13 - 14 czerwca 2015)

13.06.2015
więcej

Spotkanie informacyjne - Partnerstwo Doliny Liwca

Zaproszenie

Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Liwiec

Burmistrz Łochowa serdecznie zaprasza na spotkanie inauguracyjne poświęcone prezentacji podjętych wspólnych działań  przez Gminy Jadów, Łochów i Wyszków na rzecz rozwoju turystyki, w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy Doliny Liwca

10.06.2015
więcej

Zamieszczenie oferty realizacji zadania publicznego

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118)  przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie", zamieszczam do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

10.06.2015
więcej

UWAGA uczniowie szkół z terenu Gminy Łochów!

Rusza projekt POLSKA W SERCU I W PLECAKU z zakresu pomocy Polonii zagranicznej realizowany wspólnie przez Gminę Łochów oraz Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk "CD" dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z tym poszukujemy młodzieży - 16 osób - w wieku 14 do 18 lat (szczególnie licealistów lub gimnazjalistów zamierzających rozpocząć naukę w LO od września 2015), która przez 3 tygodnie od 16 sierpnia do 5 września będzie asystować gościom z Ukrainy poznającym polski język i kulturę we wszystkich działaniach (warsztaty językowe, kulturowe, z geografii, z historii, dwa 3-dniowe wyjazdy, przygotowanie prezentacji publicznej i in.). WARUNKI dostępu: wiek 14-18 lat, uczęszczanie do szkoły na terenie Gminy Łochów, zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie. KRYTERIA dodatkowe: (1) zainteresowania i osiągnięcia z dziedziny społeczno-artystycznej, (2) ocena z zachowania co najmniej dobra, (3) doświadczenie wolontariackie lub aktywność w samorządzie szkolnym, lub aktywność w NGO, (4) uprzedni udział w akcjach na rzecz Polonii - nieobligatoryjny, ale dający dodatkowe punkty przy naborze.

10.06.2015
więcej