Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Archiwum

Szukaj w archiwum:

PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA

Podsumowanie zadania pn. PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 737,50 zł

Od listopada do grudnia 2015 Gmina Łochów przy udziale Nadleśnictwa Łochów, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie realizowała zadanie pod nazwą PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 737,50 zł. Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu: 16 375,00zł, wartość dofinansowania: 90% wartości projektu, tj. 14 737,50zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

21.12.2015
więcej

Nowy okres programowania na lata 2014-2020

W ramach projektu planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego przeznaczoną na potrzeby gospodarstwa domowego.

16.12.2015
więcej

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022

Gmina Łochów przedstawia do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022” i zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Łochów o wnoszenie uwag do dokumentu.

02.12.2015
więcej