Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

,,Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.''

Kampania edukacyjna

 

Wiele osób wie, że co czwarty bocian jest Polakiem, ale ile osób ma świadomość, że podobnie jest w przypadku skowronka, czy pliszki żółtej? Tak, w wielu miejscach zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem!

 

Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki niemu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.

 

Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.


Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy branie udziału w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.


Zakładamy że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań edukacyjnych uda nam się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków. Gatunków silnie związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w podejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości rolników o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i będzie miał wpływ na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.”

 

Marek Kowalski Towazystwo Przyrodnicze „Bocian”. Towarzystwo Przyjaciół ,,Bocian''

 

 

 

 

 

Projekt "Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" dofinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.Pola tętniące życiem.

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanych nauczycieli z terenu powiatu węgrowskiego zapraszamy do kontaktu z koordynatorem lokalnym projektu „Pola tętniące życiem” celem umówienia się na nieodpłatne zrealizowanie w ich szkołach zajęć pokazowych dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i projekcji filmu dotyczących bioróżnorodności terenów rolniczych. Kolejna tura zajęć będzie realizowana od września 2015 roku.

 

W powiecie węgrowskim działania edukacyjne koordynuje

Monika Szymańska tel. 508-457-798