Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZ PREZENTACJE

Czyste Powietrze prezentacja - wniosek o dofinansowanie (pobierz plik PDF)

Czyste powietrze prezentacja - wniosek o płatność (pobierz plik PDF)


Wszystko o programie CZYSTE POWIETRZE - strona NFOŚiGW


Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku o dotację/pożyczkę:

Do rejestracji w portalu Beneficjenta wymagane będzie podanie adresu e-mail (na ten adres przyjdzie link aktywacyjny do portalu, czas na aktywację – 3 dni), dopiero aktywne konto na portalu beneficjenta umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie wysłany w wersji elektronicznej oraz wydrukowany dla Beneficjenta. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami można będzie złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu podpisanej wersji papierowej wniosku.

Dodatkowe informacje

  1. Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy (numer i nazwa banku)
  2. Numer księgi wieczystej (jeśli brak, dokument potwierdzający prawo własności budynku np. akt notarialny)
  3. Wnioskodawca musi znać powierzchnię budynku, w tym powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej (uwaga: jeżeli powyżej 30% pow. budynku przeznaczono na działalność gospodarczą- dofinansowanie nie przysługuje, jeśli do 30% dofinansowanie proporcjonalnie niższe)
  4. Beneficjent musi znać rok oddania budynku do użytkowania (w przypadku nowych budynków rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy)
  5. W celu wyliczenia kwoty wsparcia niezbędne będą dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku ubiegłym (w szczególności zeznanie podatkowe złożone do Urzędu Skarbowego)
  6. Wnioskodawca będzie proszony o podanie numerów PESEL wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 


opis programu "CZYSTE POWIETRZE"

OPIS PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" (pobierz plik PDF)