Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gospodarka Odpadami

Zmiany w odbiorze odpadów

Burmistrz Łochowa informuje, że w związku ze zmianą polityki firmy Eko-Team sp. z o.o., która odbiera odpady z terenu gminy Łochów, popiół nie będzie odbierany oddzielnie w workach szarych. Na wymianę za worki szare w okresie od 19 lutego do 2 marca pracownicy firmy będą wydawali worki CZARNE - na odpady zmieszane, do których należy wrzucać popiół. Od 5 marca popiół należy wystawiać w workach czarnych.  

Przepraszamy za te niedogodności i powstałe zamieszanie, które są wynikiem wycofania się firmy z wcześniejszych ustaleń.    

16.02.2018
więcej

BIOODPADY

Zachęcamy mieszkańców gminy Łochów do kompostowanie bioodpadów.

 

więcej

Wniosek o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest

zdjęcie eternitu Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Krajowy Program Usuwania Azbestu zakłada, że do roku 2032 Polska pozbędzie się wyrobów zawierających azbest ze swojego terytorium.  

W roku 2017 gmina Łochów realizowała zadanie pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2017 roku. Wartość zadania wyniosła 23 447,56zł, z czego 85% środków (tj. 19 930,42zł)  stanowiło dofinansowanie z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. SPRAWOZDANIE z realizacji zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2017 roku.

 

więcej

Harmonogramy odbioru odpadów w 2018 roku

harmonogramy

Harmonogramy odbioru odpadów w 2018 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017.19) worki na odpady ulegające biodegradacji powinny być w kolorze brązowym. W związku z tym worki przezroczyste (dotychczas służące do gromadzenia bioodpadów) zostają zastąpione workami w kolorze brązowym.

 

więcej

Wzór deklaracji

deklaracja Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzory oświadczeń o braku osób i odpadów

 

więcej

Uchwały odpadowe

Akty prawa miejscowego regulujące system zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Łochów

 

więcej

ZSEE

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczy (ZSEE) można bezpłatnie przekazać do PUNKTU SELEKYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Łojewie (przy składowisku) w każdej ilości. Sprzęt powinien być kompletny. Poza tym kupując sprzęt elektryczny i elektroniczny można w sklepie zostawić zużyty sprzęt (1:1, czyli np. telewizor za telewizor, lodówka za lodówkę). Poza tym dwa razy w roku firma wywożąca odpady odbiera ZSEE (zgodnie z harmonogramem).

 

więcejPSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

więcej

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Od roku 2014 realizujemy kampanie edukacyjne. W roku 2014 kampania realizowana była z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast w roku 2015 z dofinansowaniem z Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

więcej


Miejsca zagospodarowania odpadów