Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja Burmistrza Łochowa o dofinansowaniu OZE


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 25.10.2017

W związku z informacjami mieszkańców Gminy Łochów o firmach, które podają nieprawdziwe informacje o niezakwalifikowaniu się Gminy do dofinansowania, Burmistrz Łochowa informuje, iż Gmina Łochów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.

Obecnie trwa procedura przetargowa , po zakończeniu której zostaną podpisane umowy z mieszkańcami. Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miejskiego w Łochowie jest Pani Elżbieta Pietrzak, tel. 25 643-78-38.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości