Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja dotycząca dyżurów leśnika


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 26.09.2017

Dyżury leśnika sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Łochów.

5 października 2017 r. 8:00-10:00

19 października 2017 r. 8:00-10:00

16 listopada 2017 r. 8:00-10:00

30 listopada 2017 r. 8:00-10:00

14 grudnia 2017 r. 8:00-10:00

28 grudnia 2017 r. 8:00-10:00

Urząd Miejski w Łochowie sala konferencyjna (I piętro). Więcej informacji pokój 112 UM w Łochowie, tel.: (25) 64 37 810

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości