Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

kolejne komputery z projektu "Zdalna szkoła"


ostatnai modyfikacja: 21.10.2020
dodane: 03.06.2020


  

W dniu 02.06.2020 r. Burmistrz Łochowa przekazał kolejne laptopy Dyrektorom szkół z naszej gminy, które wspomogą nauczycieli i uczniów w procesie zdalnego nauczania.

Do szkół trafiły 42 laptopy zakupione za kwotę 105 000 zł w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi  Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

   Wcześniej w ramach podobnego projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” do szkół zakupiono 32 laptopy za kwotę 92 900 zł.

   Zakupiony sprzęt trafi bezpośrednio do naszych szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Po zakończeniu pandemii zakupiony sprzęt powróci do szkoły, aby na lekcjach stacjonarnych wspierać nauczycieli i uczniów.

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości