Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nowa droga w Samotrzasku już na jesieni


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 01.09.2017

 

W Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano umowę na przebudowę gminnej drogi w Samotrzasku z wykonawcą Panem Jerzym Szpańskim właścicielem firmy Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, Czystość Spółka Jawna z Wołomina na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o dł.1135mb”.

W imieniu Gminy Łochów umowę podpisała Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Komuda.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 1135mb. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości  5 m wraz z poboczami oraz przepustu pod koroną drogi 2xØ600mm.

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 1 362 021,50 zł, 1 mln zł dofinansowania gwarantuje promesa podpisana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

15 listopada 2017 r. planowany jest termin zakończenia prac.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości