Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIE


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 20.10.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, ze wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów – do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600”.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości