Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert w 2017 roku