Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przepis na sukces współfinansowanego ze środków UE


ostatnai modyfikacja: 04.02.2014
dodane: 28.11.2013

 

Otwórz własną firmę z pomocą środków unijnych. Bezzwrotna dotacja do 36 000 zł. Euro-Most
Sp. z o.o. Warszawa.

 

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

a)    otrzymanie jednorazowej dotacji do 36 000 zł oraz podstawowego wsparcia pomostowego
w   wysokości 1 000 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności,

b)   możliwość rozwoju osobistego,

c)   doradztwo zawodowe,

d)    porady psychologa,

e)   szkolenia z zakresu:

►      pozyskania nowego zawodu,

►      zakładania działalności gospodarczej,

►      sporządzania biznesplanów

►      oraz szczegółowych elementów prowadzenia firmy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Wymagania:

-     miejsce zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),

-     status osoby zwolnionej (okres pozostawania bez zatrudnienia nie może przekroczyć 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), przewidzianej do zwolnienia (znajdowanie się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy), która utraciła prace z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne

lub

-     status osoby zagrożonej zwolnieniem (zatrudnionej u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który  w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 

Ponadto osoby zainteresowane nie mogą:

-     prowadzić własnej działalności w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

-     korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Do obowiązków Beneficjenta należą:

-     utrzymanie działalności przez 12 m-cy od zarejestrowania,

-     rozliczenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego,

-     uczestnictwo w szkoleniach.

 

Więcej informacji  na stronie www.przepisnasukces.fip.pl oraz pod nr telefonu 669-640-030. Formularze zgłoszeniowe i dokumenty wymagane dostępne są na stronie www.przepisnasukces.fip.pl

 

 

Euro-Most Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 138

02-952 Warszawa

 

Biuro Projektu:

ul. Krakowskie Przedmieście 79, II piętro

00-079 Warszawa

 

-------------------------------------------------------------------------

Powyższe informacje znajdziesz:

1. W formacie PDF oraz DOC

2. PLAKAT

-------------------------------------------------------------------------


 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości