Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Raport o stanie gminy Łochów za 2019 rok


ostatnai modyfikacja: 02.07.2020
dodane: 02.07.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łochów,

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Raport o stanie Gminy Łochów za rok 2019 Rada Miejska będzie rozpatrywała podczas sesji 22 lipca 2020 r. Na podstawie wspomnianego przepisu mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad raportem. Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w debacie, składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiany raport.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie (parter), najpóźniej do dnia 20 lipca 2020 r.

 

RAPORT O STANIE GMINY ŁOCHÓW http://bip.gminalochow.pl/artykuly/222/za-2019-rok

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości