Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Spis stanu stada za 2017 r.


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 22.09.2017

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r.  o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1605 z późn. zm.) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, świń, kóz i owiec) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia każdego roku.

Spis ten obowiązkowo musi być złożony za rok 2017 w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Spis stanu stada sporządza się oddzielnie dla każdego gatunku zwierzęcia (bydło, świnie, owce, kozy).

Druki do wypełnienia są dostępne w siedzibie biura powiatowego oraz na stronie internetowej ARiMR.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości