Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

spis wyborców do wglądu.


ostatnai modyfikacja: 03.12.2014
dodane: 07.11.2014

 

 

INFORMACJA
BURMISTRZA ŁOCHOWA


Z DNIA 03 LISTOPADA 2014 ROKU


Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz Łochowa


i n f o r m u j e


że do dnia 12 listopada 2014r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pok. nr 108 w godzinach 8.00-16.00, w dniach od poniedziałku do piątku udostępniony jest do wglądu spis wyborców.


Na nieprawidłowości w spisie mogą być zgłaszane reklamacje.

 

 

Zobacz pismo w oryginale - PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości