Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI W SPRAWIE OBWODNICY ŁOCHOWA


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 12.02.2018

W piątek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w  związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62. Organizatorami spotkania byli: GDDKiA o/w Warszawie i Firma Projektowa TRAKT. Firmy te reprezentowali: Marian Gołoś - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie, Leszek Sekulski - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, Paweł Jaskowski - Naczelnik Wydziału Dokumentacji, Paweł Szczepaniak z projektantami z Firmy TRAKT.

Na spotkaniu obecni byli; Marek Renik – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, Małgorzata Łotarska – Wiceburmistrz Łochowa, Radni Miejscy i Powiatowi, Sołtysi i Mieszkańcy Gminy Łochów. Frekwencja na spotkaniu przerosła oczekiwania organizatorów. Przybyło ponad 200 osób. Podczas spotkania projektanci przedstawili i omówili dwa projekty obwodnicy 1 (na zachód od Łochowa) i pięć wariantów przebiegu obwodnicy 2 (południowa strona Łochowa), dzięki której kierowcy jadący do tej pory DK50 i DK 62 będą mogli ominąć centrum Łochowa oraz Budziska i Gwizdały. Przebieg obwodnicy budzi jednak wiele emocji.  Do każdej z przedstawionych koncepcji zgłoszono uwagi. Firma Projektowa TRAKT ma przygotować nowe rozwiązania przebiegu obwodnicy z uwzględnieniem ulicy Myśliwskiej w Łochowie.  Wszyscy zainteresowani przebiegiem nowej trasy  i władze gminne mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do rozwiązań projektowych ww. obwodnicy.

To dopiero początek całego przedsięwzięcia. Proszę żebyście Państwo nie traktowali tych wariantów projektu obwodnicy jako ostatecznych. Inwestycja będzie konsultowana ze społeczeństwem i samorządem, aby można było wybrać najlepsze rozwiązanie komunikacyjne dla Łochowa – mówił dyrektor GDDKiA Marian Gołoś.

 

Wszystkie warianty przebiegu obwodnicy do pobrania na http://www.trakt.pl/obwodnica-lochowa/

 

Formularze uwag do projektu dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości