Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

W sprawie modernizacji linii kolejowej E75


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 07.10.2014

 

Zobacz dokument w wersji oryginalnej - PDF.

 

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie modernizacji linii kolejowej E75 przebiegającej przez teren Gminy Łochów.


Rada Miejska w Łochowie wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec przedstawionego na spotkaniu w dniu 25.09.2014 r. zakresu i harmonogramu prac związanych z modernizacją linii kolejowej E75.

Nie dotrzymanie ustaleń podjętych na spotkaniu w dniu 02.07.2013 r. (według załączonego protokołu) jest dla nas nie do przyjęcia i świadczy o braku profesjonalizmu i odpowiedzialności naszego partnera.

Rada Miejska w Łochowie nie wyraża zgody na proponowane ograniczenia w zakresie inwestycji uzasadnione na spotkaniu brakiem czasu i deklarowaniem przeniesienia części prac na kolejne lata.

Spowodują one zmniejszeniem bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łochów i w istotny sposób utrudnią codzienne funkcjonowanie, a także zdecydowanie pogorszą płynność ruchu na DK 62 i DK 50.

Niepokoi nas duże opóźnienie prac, zła organizacja transportu zastępczego dla pasażerów, brak właściwej informacji i synchronizacji przewozów oraz brak konkretnych informacji dotyczących dalszych działań inwestora.


Nie godzimy się na zupełne zamknięcie transportu kolejowego, co nie było przewidziane przy wcześniejszych uzgodnieniach.

Pomimo deklaracji przedstawiciela wykonawcy Rada Miejska w Łochowie nie otrzymała obiecanych dokumentów. Niezrozumiały i bulwersujący jest brak porozumienia pomiędzy inwestorem, a GDDKiA w zakresie budowy wiaduktu w miejscowości Topór i drogi serwisowej Ogrodniki - Topór, co w naszym przekonaniu źle rokuje zgodnemu z oczekiwaniami i ustaleniami zrealizowaniu zakresu robót modernizacyjnych.

W możliwie najbliższym czasie oczekujemy dostarczenia zadeklarowanej przez Państwa informacji oraz kolejnego spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Łochowie kompetentnych osób reprezentujących inwestora.


Jednocześnie informujemy, iż Mieszkańcy Gminy Łochów zdeterminowani są do skutecznego zablokowania prowadzonej inwestycji w sytuacji notorycznego ignorowania ich oczekiwań oraz wprowadzonych rozwiązań w żaden sposób nieusprawniających komunikacji zarówno kolejowej jak i drogowej, co może doprowadzić do niezrealizowania projektu w całości i w wyznaczonych ramach czasowych.

 

 

 

Do wiadomości:


1. Prezes Rady Ministrów
Pani Ewa Kopacz
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2. Wicepremier Rady Ministrów- Minister Gospodarki
Pan Janusz Piechociński
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5,- 00-507 Warszawa

3. Minister Infrastruktury i Rozwoju
Pani Maria Wasiak
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Pan Stanisław Żmijan
ul Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

6. Prezes PKP PLK
Remigiusz Paszkiewicz
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

7. ad acta

 

 

Zobacz dokument w wersji oryginalnej - PDF.

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości