Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zamieszczenie oferty realizacji zadania publicznego


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 10.06.2015

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118)  przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie", zamieszczam do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

 

Oferta Bezalkoholowy Piknik Rodzinny Anioły w Łochowie

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości