Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert w 2017 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2017 ROKU

Burmistrz Łochowa ogłasza trzeci otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 roku

26.06.2017
więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2017 roku

20.04.2017
więcej

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert w 2017 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2017 ROKU

Burmistrz Łochowa ogłasza drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 roku

11.04.2017
więcej

Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Burmistrz Łochowa ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 roku

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

03.02.2017
więcej

Nabór do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2017 roku

03.02.2017
więcej

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Łochowa w związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) przez Stowarzyszenie Port Kalinowiec dotyczącą realizacji zadania publicznego p.n: "Ferie - Czas na aktywność sportową nie tylko komputerową", zamieszcza do publicznej wiadomości treść projektu.

25.01.2017
więcej

Roczny Program Współpracy w 2017 roku

Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa).  Program jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na stronie internetowej www.gminalochow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe

Jest to roczny program przyjęty przez Radę Miejską w  Łochowie w formie uchwały jako dokument określający zasady regulujące współpracę Gminy Łochów z sektorem pozarządowym.

 

Uchwała i program do pobrania


Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z Organizacjami Pozarządowymi

Burmistrz Łochowa ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

05.10.2016
więcej

Mapa stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łochów

l.p Nazwa, Adres

1 Klub Strzelectwa „C22” w Łochowie, ul. 1-go Maja 23, 07-130 Łochów

2 Ludowy Klub Sportowy "Ostrówek", ul. Zwycięstwa 72, 07-132 Ostrówek

3 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Laskar”, Laski 70, 07-130 Łochów

4 Klub Sportowy „Liwia”, ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów

5 Fundacja Oświata Łochowska, ul. Al. Pokoju , 07-130 Łochów

6 Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom "Olimpia", ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów

7 Łochowski Klub Sportowy w Łochowie, Al. Łochowska 20a, 07-130 Łochów

8 Łochowskie Towarzystwo Nauk i Sztuk „CD”, ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów

9 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuzie, Brzuza 48, 07-130 Łochów

10 Ochotnicza Straż Pożarna w Jasiorówce, Jasiorówka 55, 07-130 Łochów

11 Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie Fabrycznym, ul. Fabryczna 12, 07-130 Łochów

12 Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzelcu, Pogorzelec 62, 07-130 Łochów

13 Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie, Al. Węgrowska 102, 07-130 Łochów

14 Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach, Budziska 70, 07-130 Łochów

15 Ochotnicza Straż Pożarna w Gwizdałach, Gwizdały 49, 07-130 Łochów

16 Ochotnicza Straż Pożarna w Baczkach, Baczki 140, 07-130 Łochów

17 Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach, Laski 76, 07-130 Łochów

18 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku Węgrowskim, ul. XXX-lecia PRL 7, 07-132 Ostrówek

19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

20 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łosiewice, Łosiewice 61, 07-132 Ostrówek

21 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Matały, Matały 41, 07-130 Łochów

22 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza, Brzuza 43, 07-130 Łochów

23 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Julin”, ul. Marii Konopnickiej 6/17, 07-130 Łochów

24 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ogrodniki, Ogrodniki 1, 07-132 Ostrówek

25 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łopianka, Łopianka 63A, 07-130 Łochów  w trakcie likwidacji

26 Stowarzyszenie „Wspólnota Nadbużańska”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce

27 Fundacja « Nie zapomnieliśmy », Ośrodek Popularyzacji Historii II wojny i okupacji, Laski 83, 07-130 Łochów

28 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10,17-312 Drohiczyn,

29 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

30 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zambrzyniec, Zambrzyniec 26, 07-130 Łochów

31 Lions Club Warszawa Arka, ul. Domaniewska 22 a, 02-672 Warszawa

32 Stowarzyszenie "Przyjaciele Jedynki", ul. Stefana Żeromskiego 3, 07-130 Łochów

33 Fundacja "Prawnik Domowy", Polków-Sagały 96, 07-110 Grębków

34 Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami W Polsce, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa

35 Stowarzyszenie „Majdan i przyjaciele”, Majdan 26, 07-132 Ostrówek.

36 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "JACY? TACY?", ul. Zaciszna 8, 07-132 Ostrówek

37 Stowarzyszenie Port Kalinowiec, Kalinowiec 12, 07-130 Łochów