Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2017 roku w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 2016.

 

więcej