Przewodnik po gminie i mieście

Określenie walorów turystycznych

Staraniem ludzi wrażliwych na piękno ojczystego krajobrazu utworzono w dolnym biegu rzeki Nadbużański Park Krajobrazowy, w granicach, którego znajduje się -  oprócz 85 km. odcinka Bugu - fragment dolnej Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.

 

więcej