Sprawy wojskowe

Kwalifikacja Wojskowa

 

Kwalifikacja Wojskowa osób urodzonych w 1995 roku z terenu gminy Łochów.

 

Osoby urodzone w 1995 roku obowiązkowo podlegają kwalifikacji wojskowej.

Komisja Kwalifikacyjna dla osób z terenu gminy Łochów odbędzie się w dniach od 12.02.2014r do dnia 17.02.2014r. włącznie.

Na Komisję Kwalifikacyjną należy stawić się w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 / Starostwo Powiatowe/ na godzinę 8.00. zgodnie z otrzymanym wezwaniem. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, jedno zdjęcie, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki lub w przypadku nie uczęszczania do szkoły oryginał świadectwa z ostatniej ukończonej klasy.

W przypadku problemów zdrowotnych lub leczenia się przedstawić dokumentację medyczną.