TurystykaHala sportowa w Łochowie

Obiekt powstał w latach 2003 - 2005 jako wspólna inwestycja Gminy Łochów i Powiatu Węgrowskiego. Głównym zadaniem hali sportowej jest realizacja potrzeb edukacyjnych Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie. Na trybunach może zasiąść 600 osób. Boisko z wyposażeniem do...
więcej

Koszelanka Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny

Ośrodek położony jest w powiecie węgrowskim, w województwie mazowieckim,na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Otacza gososnowo-brzozowy las, a do rzeki Liwiec jest zaledwie 50 m. Teren ten należy do obszarów NATURA 2000-Zielone Płuca Polski- i jest idealnym miejscem na spędzenie aktywnych,zdrowych wakacji na...
więcej

Pałac Łochów

Budowę pałacu zaprojektowanego przez Bolesława Pawła Podczaszyńskiego na zamówienie Józefa hr. Hornowskiego ukończono w 1830 r. Po 1945 r. majątek przejęło państwo. Budynek został zdewastowany, część obiektów rozebrano. W latach 2005-2008 zabytek został odbudowany, obecnie działa tu Centrum...
więcej

Gospodarstwo agroedukacyjne ,,Stajnia-Kaliska''

tel. 25 675 27 59 kom. 500 271 263 kom. 510 700 622
więcej

Gospodarstwo agroturystyczne

tel. 602 453 357 5 pokoi, 18 miejsc noclegowych.
więcej

Gospodarstwo agroturystyczne - rekreacja konno

2 pokoje. 4 miejsca noclegowe.
więcej

Ekoturystyka ,,Babie lato''

-
więcej

Określenie walorów turystycznych

Staraniem ludzi wrażliwych na piękno ojczystego krajobrazu utworzono w dolnym biegu rzeki Nadbużański Park Krajobrazowy, w granicach, którego znajduje się -  oprócz 85 km. odcinka Bugu - fragment dolnej Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.

 

więcej

Rodzaje turystyki w gminie Łochów

Gmina Łochów charakteryzuje się głównie turystyką pieszą i rowerową ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe NPK. Teren ten dzięki minimalnej ingerencji człowieka jest w stanie zbliżonym do naturalnego, co jest rzadkością w skali europejskiej. Niepowtarzalnym walorem parku jest szeroka dolina Bugu z tarasami, rozległymi starorzeczami, wydmami, piasczystymi plażami i urwistymi skarpami. Poza doliną rozciągają się łęgi, olsy i bory sosnowe oraz rzeka Liwiec, cieki polodowcowe jak Ugoszcz, Dzięciołka oraz wyniesienia wydmowe, pagórki kemowe i wzgórza morenowe.

 

więcej

OGÓLNA WALORYZACJA PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWA

Gmina Łochów jest zróżnicowana pod względem wartości przyrodniczych jej poszczególnych fragmentów. W celu ich określenia, a tym samym dokonania w miarę obiektywnej oceny zarówno w granicach gminy jak i porównania z innymi obszarami (gminami), przeprowadzono waloryzację przyrodniczo krajobrazową w oparciu o wyniki prac terenowych i kameralnych zawartych w niniejszej dokumentacji.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ

Wyróżniono jeden obszar o randze międzynarodowej położony w północnej części gminy i obejmujący fragment doliny Bugu o długości około 6,5 km i zróżnicowanej szerokości - od 3 km w okolicy Brzuzy do około 600 m koło Szumina.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE KRAJOWEJ

Obejmuje duży kompleks leśny położony w północno-zachodniej części gminy i powierzchni 26,8 km2. Na jego  obszarze znajduje się projektowany rezerwat przyrody Las Parowy. Teren ten w całości położony jest  w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE REGIONALNEJ

Wytypowano trzy obszary należące do tej kategorii, w tym dwa obejmujące rzekę Liwiec i jego dolinę. 

1. Duży obszar położony w północno-wschodniej części gminy i liczący 31 km2 i obejmuje duży kompleks leśny, bardziej rozczłonkowany od wyżej opisanego. Obszar ten w całości znajduje się w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE LOKALNEJ

Wytypowano dwa obszary o randze lokalnej położone w południowo-wschodniej części gminy.

1. Teren położony między Ostrówkiem, Majdanem, Baczkami i Łochowem. Obejmuje niewielkie i rozdrobnione kompleksy leśne oraz dwa jeziorka bogate pod względem faunistycznym i florystycznym. Jedno z nich - w pobliżu Łochowa - zaprojektowano do objęcia ochroną rezerwatową.

 

więcej