Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Współpraca 2019

Uwaga zmiana terminu Spotkania

Burmistrz Łochowa informuje iż w związku z przeprowadzeniem w tym samym dniu szkolenia dla organizacji pozarządowych zostaje zmienione miejsce
i godzina protokołowanego otwartego spotkania z możliwością zgłaszania opinii przez organizacje pozarządowe w ramach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok określonych z Zarządzeniu NR 77/2018

 

NOWIE MIEJSCE OTWARTEGO SPOTKANIA TO:
SALA KONFERENCYJNA NA DWORCU KOLEJOWYM W ŁOCHOWIE

AL. ŁOCHOWSKA 12 A, PRZEWIDYWANA GODZINA ROZPOCZĘCIA 16.00

 

Burmistrz Łochowa

 Robert Mirosław Gołaszewski


Zaproszenie dla organizacji poząrzadowych

BURMISTRZA ŁOCHOWA

zaprasza na:

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE LOKALNE ŚRODOWISKA POZARZĄDOWE

15.11.2018
więcej

Konsultacje z ogranizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 12.11.2018 r. do 23.11.2018 r.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Łochowa o rozpoczeciu konsultacji

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok

Formularz uwag