Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

WYBORY / REFERENDA

Głosowanie korespondencyjne w II turze Wyborów na Prezydenta RP

Osoby pozostające w kraju, które chcą zagłosować korespondencyjnie w drugiej turze wyborów muszą złożyć wniosek do 30 czerwca online lub w urzędzie gminy, w której są wpisane do spisu wyborców, Osoby, które już przed pierwszą turą wyraziły chęć głosowania za pomocą doręczanych do domu pakietów wyborczych nie muszą ponownie rejestrować się przed drugą turą. Pakiet przyjdzie na adres wskazany w dokonanym wcześniej zgłoszeniu.

Osoby podlegające kwarantannie lub izolacji muszą złożyć wniosek do 7 lipca. (jeśli zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację po 7 lipca, to do 10 lipca).

Uwaga! Pakiet wyborczy otrzymamy na adres, pod którym widniejemy w spisie wyborców. Z kolei do spisu wyborców dopisać można się do 7 lipca.

30.06.2020
więcej

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta RP (II tura)

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

30.06.2020
więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku dot. kandydatów w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku w Wyborach Prezydenta RP (II tura)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku dot. kandydatów w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku w Wyborach Prezydenta RP (II tura)

30.06.2020
więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 10 czerwca 2020 roku dot. granic obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 10 czerwca 2020 roku dot. granic obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 10 czerwca 2020 roku dot. granic obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

11.06.2020
więcej

Głosowanie korespondencyjne

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:

10.06.2020
więcej

Informacja o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Informujemy o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, przez pełnomocników komitetów wyborczych w dniu 12 czerwca w Urzędzie Miejskim w Łochowie w godzinach 8:00 - 15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca.

10.06.2020
więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach o możliwości zgłaszania się wyborców do pracy w obwodowych komisjach wyborczych jako uzupełnienie Komisarza Wyborczego w wyborach Prezydenta RP

17.04.2020
więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

17.04.2020
więcej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 kwietnia 2020 r.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Łochów obwodowych komisji wyborczych...

15.04.2020
więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 9 kwietnia 2020 roku dot. obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 9 kwietnia 2020 roku dot. obwodów głosowania w Wyborach Prezydenta RP 2020

 

http://bip.gminalochow.pl/artykul/217/3074/obwieszczenie-burmistrza-lochowa-z-dnia-9-kwietnia-2020-roku-dot-obwodow-glosowania-w-wyborach-prezydenta-rp-2020

 

więcej

Informacja Burmistrza Łochowa w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Łochowa  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

http://bip.gminalochow.pl/artykul/217/3073/informacja-burmistrza-lochowa-w-sprawie-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-na-dzien-10-maja-2020-r

 

więcej

Rozkład jazdy autokaru uruchomionego w celu dowozu mieszkańców do Obwodowych Komisji Wyborczych podczas WYBORÓW DOSEJMU I DO SENATU RP 2019 13 października 2019r

 

 

Burakowskie – koniec asfaltu (przy posesji państwa Bali)

                         – Jasiorówka Choina przy sklepie

 

(Siedziba komisji wyborczej - SP nr 1 w Łochowie)

Sołtys Maria Owsianko

Godz. 10:30

 

Kaliska – przy Kaplicy

 

(Siedziba komisji wyborczej - SP w Gwizdałach)

Sołtys Krzysztof Dudkiewicz

Godz. 11:30

 

Barchów – przy świetlicy

 

(Siedziba komisji wyborczej - SP nr 2 w Łochowie)

Sołtys Zbigniew Jarzec

Godz. 14:00

 

Budziska – przy Kościele

 

(Siedziba komisji wyborczej - SP nr 2 w Łochowie)

Sołtys Stanisława Górska

Godz. 14:15

 

Brzuza - rondo koło krzyża

               - przy sklepie GS

               - przy szkole

               - przystanek na zakręcie

( Siedziba komisji wyborczej-Świetlica w Łosiewicach)

Sołtys Krystyna Gmur

Godz. 15:00

11.10.2019
więcej

Plan Dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur KBW

Plan Dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur KBW

11.10.2019
więcej

Postanowienie Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r.

Postanowienie Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 września 2019 rokuObwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 września 2019 roku

11.10.2019
więcej

Postanowienie Nr 283/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 września 2019 roku

Postanowienie Nr 283/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 września 2019 roku

 

więcej

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 2019 roku

 

więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

więcej

Uwaga Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

 

Zgodnie z Postanowiemiem nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13.05.2019 r. wyznaczono datę pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych z Gminy Łochów.

Termin pierwszego posiedzenia Obowdowych Komisji Wyborczych w Gminie Łochów to 22.05.2019 r. (środa) godz 18.00 w sali konferencyjnej Dworca PKP w Łochowie, Al. Łochowska 12A, 07-130 Łochów!

Bezpośrednio po pierwszym posiedzeniu odbędzie się szkolenie komisji!

15.05.2019
więcej

POSTANOWIENIE NR 112/2019

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019
więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

z dnia 25 kwietnia 2019roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Łochowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

26.04.2019
więcej

Wyniki wyborów na Urząd Burmistrza Łochowa

W wyborach na Burmistrza Łochowa najwięcej głosów uzyskał Robert Gołaszewski, na którego głos oddało 5 520 osób (co stanowi 68.26% głosujących), kolejno uplasowali się Andrzej Suchenek –  2 408 głosów (29.78%) oraz Wojciech Leszczyński – 159 głosów (1.97%).

23.10.2018
więcej

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Łochowie W wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Łochowie

W wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r.

23.10.2018
więcej

BEZPŁATNY AUTOKAR NA WYBORY

Urząd Miejski w Łochowie informuje o rozkładzie jazdy autokaru uruchomionego w celu dowozu mieszkańców do Obwodowych Komisji Wyborczych podczas WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 21 października 2018 r. (niedziela)

Mieszkańcy gminy Miłoradz będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych, zgodnie z poniższym rozkładem:

 

Zobacz całość: http://www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/22592,wybory-samorzadowe-2018-bezplatny-transport-dla-mi

18.10.2018
więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie

z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r.

 

Na podstawie art.435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz 754,1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie podaje do wiadomości publicznej następującą informację: ...

17.10.2018
więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie

z dnia 8 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Łochowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Łochowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...

09.10.2018
więcej

SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Szkolenia odbędą się  w  sali konferencyjnej w budynku dworca kolejowego  w Łochowie, Al. Łochowska 12A, 07-130 Łochów 11.10.2018 r., o godz. 18:00 - komisje do spraw przeprowadzenia głosowania oraz w dniu 12.10.2018 r. o godz. 18:00 - komisje do ustalenia wyników głosowania.

W załączeniu wyciąg z postanowienia Komisarza Wyborczego - składy obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIK

08.10.2018
więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

15.10.2018
więcej

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej dot. dyżurów

INFORMACJA

MIEJSKIEJ  KOMISJI WYBORCZEJ

W ŁOCHOWIE

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej do dnia wyborów, tj. do 21 października 2018 r. będą pełnili dyżury w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75 ...

05.10.2018
więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie

z dnia 3 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Łochowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łochowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...

03.10.2018
więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Łochowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...

01.10.2018
więcej

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie

z dnia 28 września 2018 roku

 

Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie informuje:

W dniu 1 października 2018 roku o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie odbędzie się losowanie nr list dla Komitetów Wyborczych

 • Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa dla Łochowa
 • Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Grędy
 • Komitet Wyborczy Wyborców Sami Swoi ...
28.09.2018
więcej

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĘGROWIE Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018r. ...

25.09.2018
więcej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Łochów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie ...

24.09.2018
więcej

Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie - wybory samorządowe 2018

Informacja dotycząca działań  Miejskiej Komisji Wyborczej związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz burmistrza dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Skład  Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie:

1)      Grażyna Jadwiga Sobotka – Przewodnicząca Komisji,

2)      Bożena Teresa Warzycha – Z-ca Przewodniczącej Komisji,

3)      Beata Dmowska – Członek Komisji,

4)      Monika Grabowska – Członek Komisji,

5)      Katarzyna Ewa Skwarska – Członek Komisji,

6)      Ewelina Strąk – Członek Komisji,

7)      Anna Maria Tuszyńska – Członek Komisji,

8)      Adam Wierzchołowski – Członek Komisji,

9)      Żaneta Zach – Członek Komisji.

Harmonogram działań Miejskiej  Komisji Wyborczej w Łochowie:  

 

 1. 13.09.2018 r. (czwartek), godz. 12.00 -19.00,
 2. 14.09.2018 r. (piątek), godz. 12.00 -15.00,
 3. 15.09.2018 r., (sobota), godz. 14.00 -18.00,
 4. 17.09.2018 r., (poniedziałek), godz. 17:00 – 24:00,
 5. 20.09.2018 r., (czwartek), 12.00 -16.00,
 6. 21.09.2018 r., (piątek), 12.00 -15.00,
 7. 24.09.2018 r., (poniedziałek)12:00 – 20:00,
 8. 25.09.2018 r.,  (wtorek) 12:00 – 20:00,
 9. 26.09.2018 r.,  (środa) 12:00 – 24:00.

Siedziba Miejskie Komisji Wyborczej w Łochowie:

Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 217

 


OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĘGROWIE z dnia 11 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WĘGROWIE

z dnia 11 września 2018 r.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych ustalonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się informację o składzie, siedzibie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie:

 

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie:

 

 1. Krzysztof Supeł       -Przewodniczący                           
 2. Ewa Bubel               -Zastępca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Białous  -Członek Komisji                                  
 4. Dorota Dejnarowicz            -Członek Komisji                            
 5. Anna Gajewska       -Członek Komisji                            
 6. Bożena Jaszczur    -Członek Komisji                            
 7. Dariusz Kruszka     -Członek Komisji                            
 8. Marta Marchelewicz-Członek Komisji                           
 9. Krzysztof Osmólski -Członek Komisji                            
 10. Piotr Szaniawski     -Członek Komisji                             -

 

Członkowie Powiatowej Komisji Wyborczej będą pełnili dyżury w siedzibie Komisji, tj. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 w następujących dniach i godzinach:

 

czwartek – 13.09.2018 r. w godz. 1400 – 1600

piątek – 14.09.2018 r. w godz. 1400 - 1600

sobota – 15.09.2018 r. w godz. 1000 - 1200   

poniedziałek – 17.09.2018 r. w godz. 1200 – 2400

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                    Powiatowej Komisji Wyborczej

                                                                                             /-/Krzysztof Supeł


Informacja KBW w Siedlcach

Informacja o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz ich liczby w poszczególnych gminach z terenu Delegatury KBW w Siedlcach.

29.03.2018
więcej