Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zagospodarowanie Przestrzenne

DRUK. WNIOSEK do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów

 

więcej

INFORMACJA dla osób ubiegających się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDRUK. WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy


DRUK. Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy


DRUK. ZGODA NA PRZENIESIENIE DECYZJI


DRUK. WNIOSEK dot. dzierżawy*, użytkowania*, użyczenia*, nieruchomości


DRUK. WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego