Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA w Gminie Łochów

Ankieta dostępna pod adresem:

https://www.interankiety.pl/i/8E68JDJv

TELEFONICZNE WYPEŁNIANIE ANKIETY

 

Pani Olga Walkowiak – nr tel. 515 733 736

 

08.10.2020
więcej

Konsultacje Rocznego Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy ...

06.10.2020
więcej

Konsultacje zmian w Rocznym programie współpracy z NGO na 2020 rok

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy ...
06.10.2020
więcej

Uwaga! Przerwa w dostawie wody!

05.10.2020
więcej

Uwaga! Utrudnienia z wyjazdem oraz wjazdem do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wyszkowskiej w Łochowie

Wykonawca robót budowlanych dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 Linii kolejowej nr 6 w ramach Projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne””  niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi od dnia 05.10.2020 r. do dnia 9.10.2020 r. możliwe będą utrudnienia z wyjazdem oraz wjazdem do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wyszkowskiej w Łochowie.

05.10.2020
więcej