Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

03.07.2020
więcej

Raport o stanie gminy Łochów za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łochów,

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Raport o stanie Gminy Łochów za rok 2019 Rada Miejska będzie rozpatrywała podczas sesji 22 lipca 2020 r. Na podstawie wspomnianego przepisu mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad raportem. Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w debacie, składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiany raport.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie (parter), najpóźniej do dnia 20 lipca 2020 r.

02.07.2020
więcej

Dofinansowanie dla Gminy Łochów z Funduszu Dróg Samorządowych

Na zatwierdzonej liście wniosków do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych znalazł się Łochów z dwoma projektami, w związku z tym 1 lipca 2020 roku w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski i Skarbnik Gminy Łochów Maria Komuda podpisali umowy z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim.

01.07.2020
więcej

Siedem umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego

29 czerwca 2020 r. w Sadownem Zastępca Burmistrza Łochowa Małgorzata Łotarska Skarbnik Gminy Łochów Maria Komuda podpisały siedem umów na dofinansowanie z członkami zarządu województwa mazowieckiego  Elżebietą Lanc i Ewą Orzełowską.

01.07.2020
więcej

Złóż wniosek o wyprawkę szkolną - Dobry Start

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

01.07.2020
więcej