Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Informujemy o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, przez pełnomocników komitetów wyborczych w dniu 12 czerwca w Urzędzie Miejskim w Łochowie w godzinach 8:00 - 15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca.

10.06.2020
więcej

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

 

09.06.2020
więcej

Otwarcie placów zabaw

Od soboty 6 czerwca wszystkie place zabaw w Gminie Łochów zostają otwarte.

Prosimy o zastosowanie się do przepisów

• Na plac zabaw wybierzcie się z osobami, z którymi przebywacie na co dzień;

• Na placu zabaw mogą przebywać  tylko osoby zdrowe, bez objawów chorób sugerujących choroby zakaźne;

• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności;

• Opiekun powinien zaopatrzyć się w osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji;

• Najlepszy czas na zabawę to godziny poranne lub wczesnopopołudniowe, kiedy odwiedzających jest mniej;

• Pamiętajcie o bezpiecznej odległości od innych przebywających na placu zabaw (ok. 2 m) oraz zmianowości w przypadku zwiększającej się grupy osób;

• Pamiętaj o dezynfekcji rąk po zabawie, a po powrocie do domu UMYJ RĘCE!;

• PAMIĘTAJ! Stosuj się do bieżących komunikatów władz i służb sanitarnych.

05.06.2020
więcej

Kolejne środki pozyskane dla Gminy Łochów

4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w formie dotacji pomiędzy Gminą Łochów a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą„Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

05.06.2020
więcej

Postępowanie przetargowe "KPP Węgrów - remont sali gimnastycznej w obiekcie czynnym"

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, iż w dniu 3 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe za zadanie remontowe.....

04.06.2020
więcej