Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

.

Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. Dzisiaj, wiele osób przesyła życzenia za pomocą telefonu czy komputera. W dobie rozwoju informatyki, Urząd Miejski w Łochowie nie zapomina o wysyłaniu kartek świątecznych w tradycyjny sposób. Adresaci kartek świątecznych, niejednokrotnie zachwyceni ich wykonaniem oraz treścią życzeń, zatrzymują je na długo. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie. I właśnie takie piękne kartki w tym roku Burmistrz Łochowa rozesłał wraz z życzeniami świątecznymi. Autorem rysunku na bożonarodzeniowej kartce jest Gabrysia Marszał z klasy VII A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie.
Na apelu szkolnym odbyło się wręczenie upominków dla wszystkich uczestników konkursu na najpiękniejszy rysunek Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz Gabrieli Marszał, której rysunek zachwycił wszystkich oglądających, Burmistrz Łochowa wyróżnił: Dawida Niewiadomskiego, Anię Gontarską, Magdalenę Matusik, Gabrysię Łojek i Oliwię Osemka.

13.12.2019
więcej

Nowe stawki za odpady w 2020 roku

Jesteśmy na etapie weryfikacji złożonej oferty w przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łochów. Ofertę złożyła tylko jedna firma i  opiewa ona  na znacznie wyższą kwotę od kosztów ponoszonych na tę usługę w roku 2019. Biorąc pod uwagę, że tendencja jest obserwowana w całym kraju (podwyżki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent) można było się spodziewać wzrostu kosztów. Od stycznia będziemy rozliczać się z firmą za każdą tonę odbieranych odpadów. Wysokość oferty ma bezpośredni związek z ilością wytwarzanych na terenie gminy Łochów odpadów.

11.12.2019
więcej

Usługi Asenizacyjne SZGK w Łochowie

05.12.2019
więcej

Apel Komendanta Powiatowego Policji

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji i zarazem apelu, wśród mieszkańców miasta, na temat konieczności niesienia pomocy, osobom samotnie mieszkającym, niekiedy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej czy też osobom bezdomnym, które w okresie jesienno - zimowym szczególnie mocno są narażone na ryzyko wychłodzenia co niesie zagrożenie dla ich zdrowia, a niekiedy życia z powodu niskich temperatur, zwłaszcza w nocy.

Posiadając informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych prosimy, przekazywać je do właściwych instytucji, także Policji.

29.11.2019
więcej

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem

29.11.2019
więcej