Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019-2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Łochów , znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

07.08.2019
więcej

ogłoszenie o sprzedaży rowerów

Burmistrz Łochowa informuje, iż Gmina Łochów oferuje do sprzedaży rowery używane różnej wielkości oraz producentów.

W celu oględzin przedmiotu sprzedaży oraz  zakupu,  należy zgłosić się  w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 8 sierpnia (czwartek) w godzinach 9:00 – 14:00.

Cena minimalna sprzedaży rowerów 10,00 zł.

06.08.2019
więcej

.

01.08.2019
więcej

Projekt Bioróżnorodność nad Liwcem

Projekt Bioróżnorodność nad Liwcem

31.07.2019
więcej

Uwaga Mieszkańcy!!!

Informujemy, że został uruchomiony przez Wykonawcę -  Sanito Spółka z o.o., serwis gwarancyjny. Osoby, które posiadają zamontowaną instalację kotła na biomasę, instalację solarną czy też instalację fotowoltaiczną w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, będą mogły w ramach działania tego serwisu dokonać zgłoszeń ewentualnych usterek/wad telefonicznie oraz drogą elektroniczną pod następującym numerem telefonu albo adresem e-mail: ...

30.07.2019
więcej