Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga stan zagrożenia suszą na terenie Gminy Łochów!!!

Burmistrz Łochowa, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w dniu 20.07.2019 r. (Raport nr 7) ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą dla gleb kategorii pierwszej (gleby bardzo lekkie) na terenie gminy Łochów dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz dla gleb kategorii II (gleby lekkie) dla następujących upraw: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe ...

25.07.2019
więcej

Akcja "Pomóż się przytulić"

O co chodzi? A po co? A dlaczego?

Budzisz się po operacji a obok nie ma rodzica ... tylko rurki, kabelki, aparatura, obcy ludzie ... i mały miś, który się do Ciebie przytula i już wiesz, że będzie dobrze, musi być dobrze. Każdy może się dołączyć. Zapraszamy!

Wielka zbiórka pluszaków dla dzieci z sali wybudzeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie (pudełko oznaczone akcją zbiórki w holu, przy wejściu obok Biura Obsługi Mieszkańca!).

Pomóż się przytulić

 

25.07.2019
więcej

Uwaga maturzysto!!! Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

22.07.2019
więcej

Informacja o dyżurach dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Informacja o dyżurach dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

18.07.2019
więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie budynku zakładu montażu kotłów centralnego ogrzewania na terenie działek o nr ewid. 146/1 i 146/3 zlokalizowanych w miejscowości Kamionna ul. Leśna 3a Gmina Łochów”.

17.07.2019
więcej