Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

"Parkuj i Jedź" ma wykonawcę.

W imieniu Gminy Łochów Pani Małgorzata Łotarska Zastępca Burmistrza Łochowa przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Komudy podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”. Głównym wykonawcą inwestycji została firma Grupa Martin Spółka z ograniczoną odpowiedzialności na czele z panem Prezesem Mariuszem Krysikiem. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 4 437 000,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2020 roku.

 

28.03.2019
więcej

PRACA

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Łochowie poszukuje robotnika gospodarczego, który będzie zajmował się głównie sezonowym sprzątaniem odpadów z poboczy dróg oraz rowów na terenie Gminy Łochów. Wymagane prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie

25.03.2019
więcej

Konkurs na hasło promujące 50 lecie miasta łochowa rozstrzygnięty

W dniu 18 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Łochowa Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Komisja  dokonała oceny propozycji haseł i propozycji logo promujących jubileusz 50 lecia nadania praw miejskich dla Łochowa, które napłynęły na konkurs organizowany przez Gminę Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

19.03.2019
więcej

Kleszcze - kłujący temat!

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

15.03.2019
więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

 

 

Urząd Miejski w Łochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

 

14.03.2019
więcej