Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów – etap I

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Część I: Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łochowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku piętrowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie na przedszkole.

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku oświatowego Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łochowie – budynek parterowy

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku oświatowego Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łochowie – budynek piętrowy

Zadanie 3 – Zmiana sposobu użytkowania części budynku piętrowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie na przedszkole.

Część II: Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna w Łochowie.

Poprzez termomodernizację tzn wymianę stolarki okiennej, drzwi, pokrycia dachu, tynków, remont elewacji poprawiony zostanie standard i walory estetyczne zaś modernizacja instalacji CWU, CO zmniejszy emisję substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz poprawi efektywność energetyczną. Rozwiązania technologiczne i zakres prac do wykonania w poszczególnych obiektach wynikają z audytów energetycznych.

Projekt w trakcie realizacji.

Dnia 10.11.2017 – Częściowy odbiór

Zakończenie realizacji projektu 10.04.2018 r.