Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zakończenie prac przy utworzeniu parku miejskiego "Dębinka

 

 

 

W październiku 2019 r. komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łochowie, wykonawcy i inspektora nadzoru odebrała park miejski „Dębinka”. Realizacja zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka””  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5.2 „Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonowania”. polegało na utworzeniu  parku w Łochowie. Zakres zadania obejmował uporządkowanie, odnowienie oraz uzupełnienie zieleni, wybudowanie ścieżek (chodników), utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz napowietrznej siłowni. W ramach zadania wybudowana została również fontanna posadzkowa, boisko do piłki siatkowej, górka saneczkowa oraz strefy gier (ping-pong, kącik szachowy, piłkarzyki).

                Całkowita wartość projektu to 6 076 760,00 zł, z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4 817 021,37 zł i wkładem własnym  1 259 738,63 zł. Powyższe zadanie było realizowane w latach 2018 -2019.