Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KAJAKÓW


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 28.07.2017

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KAJAKÓW

 

Burmistrz Łochowa ogłasza, że Gmina Łochów oferuje do sprzedaży 17 kajaków z wyposażeniem (36 sztuk wioseł i 36 sztuk kapoków) oraz przyczepkę do ich transportu jako komplet.

Oferty z podaniem proponowanej ceny zakupu za komplet  prosimy składać do dnia 03.08.2017 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Oferty winny zawierać dane osobowe oferenta, proponowaną cenę zakupu brutto, być zamknięte i zaadresowane: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów z dopiskiem „KAJAKI”.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 530-261-593.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017 r. o godz.10:00.

Komisja wybierze ofertę z najwyższą oferowaną ceną.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.     

Minimalna cena sprzedaży 16.500 zł brutto.

 


 

źródło BIP

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości