Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

szkolenie dla lokalnych Organizacji Pozarządowych


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 19.10.2017


18 października 2017 r. Gmina Łochów wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siedlcach zorganizowała szkolenie dla lokalnych Organizacji Pozarządowych. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami sporządzania wniosków o dotacje. Głównym celem działalności lokalnych stowarzyszeń jest działanie na rzecz łochowskiej społeczności. Organizacje te mają wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku. W wielu przypadkach nie są one jednak realizowane z powodu trudności w przygotowywaniu oferty o ich dofinansowanie i pozyskaniu takiego dofinansowania.

Dlatego celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności sporządzania wniosków o dotacje przez stowarzyszenia mające siedzibę na terenie naszej gminy. Trener szkolenia przedstawiła cały proces aplikowania o dotację, ze szczególnym uwzględnieniem panujących zasad w sporządzaniu wniosków o dotację, takimi jak: Prawidłowe określenie diagnozy, wyznaczenie celów i wskaźników ich realizacji czy też poprawne opracowanie budżetu projektu.

Lokalnym organizacjom pozarządowym bardzo dziękujemy za liczne przybycie na szkolenie i zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości