Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Umowy na budową sieci wodociągowej we wsi Gwizdały


ostatnai modyfikacja: 28.08.2020
dodane: 28.08.2020

 

27 sierpnia 2020 r. podpisane zostały dwie umowy, dotyczące:

 

  • Robót budowlanych polegających na wykonaniu 455,5 metrów sieci wodociągowej we wsi Gwizdały oraz 2 243 metrów sieci wodociągowej we wsi Łazy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
    „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca: Urtech Sp. z o.o.

Termin wykonania do 30.09.2021 r., w tym do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (wodociąg w Gwizdałach).

Wartość umowy: 645.993,60 zł brutto.

 

  • Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

Wykonawca: Robert Ulanicki  

Termin realizacji usługi:  do 30.09.2021 r.

Wartość umowy: 3.075,00 zł brutto.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości