Gmina Łochów

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA ŁOCHOWA

Ocena 0/5

 

26 czerwca odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Łochowie, podczas której Burmistrz Robert Gołaszewski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023. Było to możliwe po zaprezentowaniu raportu o stanie gminy za ubiegły rok, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz uzyskaniu pozytywnych opinii zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium burmistrzowi oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2023 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za rok 2023, w którym ujęte były m.in. wszystkie większe i mniejsze inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza uczestniczyło 15 radnych. W obu głosowaniach 14 radnych głosowało „za”, przy jednym wstrzymującym się.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2023, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 96 359 433,52 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 98 559 817,91 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 83 980 215,65 zł z majątkowe 14 579 602,26 zł. Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Łochów w 2023 roku były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie 30 610 697,00 zł stanowiły 31,77% wszystkich dochodów Gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Łochów w 2023 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 12 309 566,00 zł i generowały 12,77% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane odpowiednio w wysokości 8 373 022,29 zł, 5 826 963,68 zł i 3 524 641,42 zł.

Na działalność Gminy Łochów, składa się praca wielu osób, które funkcjonują w strukturach Urzędu Miejskiego i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz Łochowa, dziękując za udzielenie absolutorium, podkreślił iż podsumowanie roku budżetowego to jeden z najważniejszych momentów każdego samorządowca. Słowa podziękowania burmistrz skierował w stronę radnych, pracowników urzędu, w szczególności Marii Komudy Skarbnika Gminy Łochów i Małgorzaty Łotarskiej swojej zastępczyni oraz kierowników poszczególnych jednostek, sołtysów i rad sołeckich za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań na rzecz mieszkańców gminy.

Raport o stanie Gminy Łochów ⇒ [TUTAJ]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2023 rok prezentacja PowerPoint ⇒ [TUTAJ]

Opinia Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łochowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2023 rok ⇒ [TUTAJ]

 

 

 

Galeria zdjęć

P1227745 P1227746 P1227750 P1227752 P1227753 P1227754 P1227755 P1227758 P1227759 P1227769 P1227770 P1227774 P1227776 P1227777 P1227778 P1227779 P1227780 P1227786 P1227787 P1227790
powrót do kategorii
Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności