Gmina Łochów

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023

Maz_dla_centrów_integracyjnych_pełnokolorowa

„ Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska” zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

 

W dniu 3 lipca 2023 r. Gmina Łochów podpisała umowę z  Zarządem Województwa Mazowieckiego na „ Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska” zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Wartość pomocy finansowej stanowi 80 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie przekraczającej 150 tys. zł. 

Zakres inwestycji: wykonanie fundamentów pod budynek kontenerowy świetlicy, posadowienie budynku kontenerowego wraz ze schodami z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z podłączeniem do budynku, wykonanie przyłącza energetycznego oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i  montaż szczelnego zbiornika na ścieki.