Gmina Łochów
Powróć do: Inwestycje 2019

Budowa ulicy Stawowej w Łochowie

Budowa ulicy Stawowej w Łochowie

Przedmiot umowy: budowa ulicy Stawowej w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, odcinek o długości 290 mb w ramach budżetu Gminy Łochów oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawca: Wojciech Przyborowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wojciech Przyborowski „GARDEN-BRUK”, adres: Laski 29, 07-130 Łochów

Termin realizacji: 20.10.2019 r.

Wartość zadania: 611.454,00 zł brutto.