Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
22°C

Inwestycje 2022

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŁOCHÓW W 2022 ROKU


 1.        
Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II
498 452,51
W ramach zadania zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej od Barchowa przez DK 50 oraz ul. Myśliwską (ok. 1290 mb). Zadanie sfinansowane ze środków z subwencji na inwestycje w kanalizację sanitarną. 


2.        
Budowa kanalizacji na terenach wiejskich
148 267,78
W ramach zadania wykonano projekt sieci oraz zbudowano 165 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Budziskach. Zadanie współfinansowane ze środków z subwencji na inwestycje w kanalizację sanitarną.


3.        
Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich
61 255,37
Wykonano projekty techniczne sieci wodociągowych (w Jerzyskach, Łojewie, Baczkach oraz Pogorzelcu) oraz zbudowano fragment wodociągu w  Majdanie (ok. 99 mb)


4.        
Przyłącze wodociągowe do świetlicy w Łazach
20.000,00
Zbudowano przyłącze wodociągowe do świetlicy w Łazach.


5.        
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów
681 285,57
Inwestycja dwuletnia Powiatu, współfinansowana przez Gminę, w 2022 zakończona. W ramach zadania zbudowano drogę asfaltową w Barchowie o długości ok. 2,1 km, z chodnikiem po obydwu stronach oraz odwodnieniem (kanalizacja deszczowa).  

 
6.        
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska-Ogrodniki-Grabowiec
86 044,00
Inwestycja Powiatu z udziałem środków Gminy, w ramach zadania powstał projekt drogi przez wieś Łosiewice.


7.        
Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie
4 059,00
Wykonano aktualizację kosztorysu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania w kolejnym roku.  


8.        
Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie
99 854,44
Zbudowano 365 mb pobocza utwardzonego, z kostki o szerokości ok. 1m (kontynuacja zadania z poprzedniego roku)


9.        
Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie
99 837,87
Zbudowano ok. 300 mb pobocza utwardzonego z kostki, o szerokości do 1,3 m, powstałe pobocze umożliwia bezpieczne przejście do SP nr 1.


10.    
Opracowano dok. projektowo-kosztorysową ulicy Różanej w Łochowie
29 790,00
W ramach inwestycji wykonano projekt techniczny ulicy Różanej.


11.    
Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II – 
2 006 202,67
W ramach inwestycji wykonano przebudowę 144,33 mb ulicy Leśnej oraz rozbudowę 795,34 mb ul. Zwycięstwa w  Ostrówku (wykonane z kostki brukowej). Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 2 006 202,67 zł oraz  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 41 525,40 zł.


12.    
Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397
605 513,01
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi w miejscowości Burakowskie o długości 520,00 mb (o  nawierzchni asfaltowej). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600 000,00 zł.

13.    
Przebudowa ul Sadowej w Łochowie
1 160 833,67
W ramach inwestycji wykonano przebudowę 274 mb ulicy Sadowej (o  nawierzchni z kostki brukowej) wraz z  budową chodników obustronnych zjazdów indywidualnych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 887 234,00 zł.


14.    
Przebudowa ulic w Gwizdałach
3 067 452,50
W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Lipowej w Gwizdałach o  długości 1713 mb oraz przebudowę ulicy Sosnowej w Gwizdałach o długości 288 mb (o nawierzchni asfaltowej) oraz  obustronne pobocza z kruszywa naturalnego. Zadanie dofinansowane w  ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 569 413,62 zł.


15.    
Wykonanie ciągu pieszego na os. Zatorze od ul. Kwiatowej do ul. Folwarcznej
20.000,00
W ramach zadania wykonano ciąg pieszy o  długości ok. 150 mb  z kostki pomiędzy ul. Kwiatowa a Folwarczną.


16.    
Wykup gruntów
118 776,00
Grunty wykupione pod drogi i chodniki


17.    
Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie
39 630,50
 
18.    
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego
10 060,00
Urządzenia umieszczone w korytarzach UM


19.    
Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną
10 971,00
W ramach zadania wykonano maszt z flagą na placu Marszałka J. Piłsudskiego w  Łochowie. Uroczyste wciągnięcie flagi odbyło się 11.11.2022 r. Zadanie współfinansowane w wysokości 8.000 zł ze środków rządowych.  


20.    
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
45 562,61
Zakup tablic tyflograficznych, tablicy w UM w Łochowie, zakup pętli indukcyjnej, przebudowa wejścia do pomieszczenia BOM i budowa kontuaru. 


21.    
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"
68 340,00
W ramach zadania udzielono wsparcia finansowego na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Węgrowie.


22.    
Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie
27 740,00
Budynek zgłoszony do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek otrzymał dofinansowanie. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie 2023 rok. Budynek zostanie poddany gruntownej termomodernizacji, ze zmianą pokrycia dachowego.


23.    
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna
31 150,00
W ramach zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku garażowego OSP Łochów ul. Fabryczna. Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚiGW (wysokość udzielonego wsparcia finansowego 26 600,00 zł).


24.    
Montaż okien dachowych w Bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2
41 220,00
 
25.    
Zakup pieca grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamionnie
69 942,84
 
26.    
Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem
52 026,00
Gmina Łochów przekazała dotację SPZOZ w Węgrowie z przeznaczeniem na projekt nowego ZOL w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem.


27.    
Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu seniora +
29 850,00
Wykonano projekt adaptacji budynku przy ul. Dolnej 2, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt  przewiduje adaptację na dom dziennego pobytu seniora.


28.    
Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy Wiejskiej
10 444,84
Kontynuacja inwestycji w ubiegłych lat, w  2022 zbudowano szambo, opaskę wokół budynku  i schody, co umożliwiło oddanie obiektu do użytkowania.


29.    
Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie  
237 059,66
Zbudowano bieżnię lekkoatletyczną trzytorową 60 mb ze skocznią w dal, dodatkowo ustawiono zadaszony stojak na rowery przy Szkole Podstawowej nr 3 w  Łochowie. Na inwestycje Gmina pozyskała 135.000,00 zł dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego w  ramach programu „Mazowsze dla sportu”.


30.    
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów
14 000,00
Zbudowano ok. 90 mb wodociągu w ul. Pszennej w Łochowie.


31.    
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie
Łochów- etap II
6 464,88
Złożono wniosek o dofinansowanie na dwa budynki: budynek wielorodzinny komunalny przy ul. Fabrycznej 3 i budynek straży OSP przy ul. Węgrowska do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: infrastruktura społeczna Wniosek otrzymał dofinansowanie. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie 2024 rok. W 2022 roku zapłacono za podłączenie nieruchomości do sieci gazowej.


32.    
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek
15 000,73
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. Lokalizacja – na ul. Fabrycznej od stacji PKP w stronę Ogrodnik. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 7 380,00 zł.      

               
33.    
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec
15 000,73
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. . Lokalizacja – przy drodze przez wieś od OSP w kierunku Kalisk. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 7 380,00 zł.

                     
34.    
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki
15 000,73
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. Lokalizacja – przy drodze głównej (Baczki-Wieliczna), od świetlicy wiejskiej OSP Baczki w kierunku wsi Wieliczna. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 7 380,00 zł.


35.    
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska
19 000,73
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. Lokalizacja – przy drodze głównej od strony Gwizdał w kierunku Łochowa. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 9 380,00 zł.

  
36.    
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie
15 000,73
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. Lokalizacja – od kanału kolejowego w  stronę Budzisk i w stronę Jasiorówki. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 7 380,00 zł.


37.    
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki
15 000,73
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. Lokalizacja – na drodze głównej (Łosiewice-Stoczek) od granicy Gminy (od wsi Grabowiec) w stronę DK50. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 7 380,00 zł.


38.    Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin
15 000,72
W ramach inwestycji wykonano demontaż 20 szt. lamp sodowych oświetlenia drogowego i montaż 20 szt. lamp typu LED. Lokalizacja – w miejscowości Szumin (ul. Jegiel, ul. Jeziorna, ul. Rybna, ul. Mlekicie, ul. Kieszek, ul. Powsinogi, ul. Kaczeniec, ul. Podleśna). Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- 7 380,00 zł.


39.    
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łochów
117 145,20
W ramach inwestycji wykonano modernizację oświetlenia ulic (Al. Węgrowskiej, ul. Wyszkowskiej, ul. Nowowiejskiej, ul. Polnej oraz ul. 1 Maja) w Łochowie  polegającą na wymianie 135 szt. starych lamp sodowych na lampy typu LED. Zadanie dofinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   Warszawie – 98 415,00 zł.


40.    
Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg
18 127,99
Wykonano projekt oświetlenia drogi w  Barchowie oraz uzupełniono lampy na al. Łochowskiej, w Laskach, Pogorzelcu, Kaliskach, Kamionnie oraz Ostrówku.     


41.    
Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie
615,00
Zaktualizowano kosztorys inwestorski niezbędny dla przeprowadzenia przetargu (inwestycja uzyskała dofinansowanie z  Polskiego Ładu). Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok.


42.    
Modernizacja dachu na budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
58 429,27
Uchwałą RM w Łochowie  r. nr LII/355/2022 z dnia 29.06.2022   w  sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  udzielono dotacji celowej udzielono dotacji celowej w kwocie 60 000,00 zł. Modernizacja dachu polegała na rozbiórce i wymianie obróbek blacharsko - dekarskich i  kominowych, położeniu papy oraz montażu 6 kominów wentylacji.


43.    
Nowa Era w MiGOK w Łochowie
30 000,00
Uchwałą RM w Łochowie  r. nr LII/355/2022 z dnia 29.06.2022   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów  udzielono dotacji celowej udzielono dotacji celowej w kwocie 
30 000,00 zł. Wykonano: rozbiórkę i  demontaż dotychczasowych łazienek i  kuchni, instalację wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną z podłączeniem. Wykonano łazienki oraz kuchnie.


 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.