Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
25°C
Powróć do: Strefa Mieszkańca

Program opieki nad zwierzętami

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łochów w 2022 roku

§1

Celem niniejszego programu jest:

1)      zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi, poprzez ich odławianie oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2)      zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez obowiązkową ich sterylizację albo kastrację w schroniskach, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

3)      zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

4)      ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących,

5)      przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt i zapobieganie ich bezdomności poprzez prewencyjną sterylizację kotek właścicielskich,

6)      zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

7)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

8)      zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,

9)      znakowanie zwierząt posiadających właściciela (tzw. czipowanie).

§2

 1. Na terenie Gminy Łochów odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się w sposób doraźny w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez opieki.
 2. Odłowione bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną schroniska dla zwierząt lub do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
 3. Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej 5, prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą ul. Modlińska 107 b, 05-110 Jabłonna, zapewni bezterminową opiekę odłowionym zwierzętom bezdomnym lub znajdzie dla nich osoby, które dokonają adopcji.
 4. Bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku będą poddawane obligatoryjnemu zabiegowi sterylizacji albo kastracji oraz czipowane.
 5. Odłowienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą przez Burmistrza Łochowa, z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą ul. Modlińska 107 b, 05-110 Jabłonna, prowadzącą Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej 5.
 6. Zwierzę umieszczone w schronisku może być oddane jego właścicielowi, jeżeli został on ustalony.
 7. Poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
 8. Koty wolnożyjące nie są wyłapywane i przekazywane do schroniska z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie gminy, toteż sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przez:
 • finansowanie sterylizacji albo kastracji zwierząt w ramach umowy zawartej z: Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski s.c. Aleja Węgrowska 87, 07-130 Łochów,
 • finansowanie leczenia w ramach umowy zawartej z Markiem Klamczyńskim prowadzącym działalność Usługi Weterynaryjne przy ul. Chrobrego 2 w Wołominie (05-200),
 • zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).

 

§3

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina Łochów realizuje następujące zadania:

1)      bezdomne zwierzęta będą odławiane i przewożone do schroniska, o którym mowa w § 2 ust. 3, z którym gmina ma podpisaną umowę lub do miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 2,

2)      gmina pokrywa w całości koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na jej terenie w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski s.c. Aleja Węgrowska 87, 07-130 Łochów,

3)      koty wolno żyjące odłowione z terenu gminy będą poddawane sterylizacji lub kastracji w gabinecie weterynaryjnym wymienionym w pkt 2, po czym będą wypuszczane w miejsce bytowania dzikich stad kocich bądź trafią do adopcji,

4)      usypianie ślepych miotów w ramach umowy zawartej przez gminę ze schroniskiem lub z gabinetem weterynaryjnym,

5)      gmina ogranicza populacje bezdomnych zwierząt, poprzez dofinansowanie zabiegów sterylizacji (kotek), których właściciele mieszkają na terenie gminy, na zasadach określonych w § 4,

6)      organizowanie akcji czipowania zwierząt posiadających właściciela, czipowanie wykonywane będzie w gabinecie weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski s.c. Aleja Węgrowska 87, 07-130 Łochów.

§4

Określa się zasady finansowania zabiegów, o których mowa w § 3 pkt 5:

1)      gmina zapewnia właścicielom kotek, którzy mieszkają na terenie gminy, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji,

2)      zabiegi wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski s.c. Aleja Węgrowska 87, 07-130 Łochów,

3)      właściciel, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłasza się do Urzędu Miejskiego w Łochowie (pok. 112) w celu wypełnienia stosownego oświadczenia, a następnie kierowany jest na wykonanie zabiegu do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę,

4)      właściciel zwierzęcia opłaca gabinetowi weterynaryjnemu 50% kosztów zabiegu,

5)      na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 50% kosztów zabiegu bezpośrednio gabinetowi weterynaryjnemu na podstawie wystawionej faktury,

6)      dofinansowanie nie obejmuje kosztów wizyt pooperacyjnych.

§5

 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Zenona Szczęsnego zam. Karczewizna w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
 2. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§6

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie w ramach zawartej umowy z Panem Markiem Klamczyńskim prowadzącym działalność Usługi Weterynaryjne przy ul. Chrobrego 2 w Wołominie (05-200).

§7

W 2022 roku Gmina Łochów zapewni w budżecie kwotę 75.634,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z programem, gdzie:

1)      odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku – 27.700,00 zł, w tym:

 • odławianie – 5.500,00 zł
 • sterylizacja lub kastracja zwierzęcia w schronisku (oraz czipowanie) – 2.000,00 zł
 • zapewnienie miejsca w schronisku (wraz z niezbędną opieką weterynaryjną) - 20.200,00 zł

2)      umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 500,00 zł,

3)      usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów – 33.300,00 zł, w tym:

 • sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt - 23.740,00 zł
 • usypianie ślepych miotów – 260,00 zł
 • zabiegi weterynaryjne (leczenie) bezdomnych zwierząt - 8.300,00 zł
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 1.000,00 zł

4)      zakup karmy oraz dożywianie kotów wolnożyjących – 5.634,00 zł

5)      zakup karmy oraz środków niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt w miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska – 3000,00 zł,

6)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 100,00 zł

7)      dofinansowanie zabiegów sterylizacji (kotek), których właściciele mieszkają na terenie gminy Łochów – 4.400,00 zł,

8)      znakowanie zwierząt posiadających właściciela -1.000,00 zł.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała.XLVII.325.2022.2022-01-26.pdf
Format: pdf, 284.83 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.