Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
słonecznie
18°C
Powróć do: Sprawy społeczne

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  nakłada na włodarzy miast i gmin obowiązek powoływania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzeniem Nr 146/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 9 listopada 2023 r. powołano Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Skład Komisji:

Przewodniczący: Marek Górniaczyk

Za-ca Przewodniczącego: Magdalena Sobiczewska

Sekretarz: Ewelina Renik

Członkowie:

Maria Komuda

Marzena Wójcik

Ireneusz Siemek

Weronika Pigul

Wojciech Wdowiński

 

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie przy ul. Al. Pokoju 75. Tu w godzinach urzędowania dostępni są członkowie MKRPA, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji i wskazówek do dalszego postępowania. Wystarczy przyjść i poprosić o rozmowę z członkiem MKRPA lub zadzwonić pod nr 25 643 78 10.

Zadania Komisji.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy;
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) - (art. 18 ust. 8 ww. ustawy).

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.

Złożenie pisemnej informacji w formie wniosku do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łochowie. WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

Wniosek o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego może złożyć każdy: rodzina, sąsiedzi, zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła itd.  (wniosek do pobrania) Również sama osoba uzależniona może zgłosić się do MKRPA po pomoc i poradę
w sprawie podjęcia leczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku z uzależnieniem od alkoholu:

- powodują rozkład życia rodzinnego,

- powodują demoralizację małoletnich,

- uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.   

 

Postępowanie wyjaśniające:

- wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje;

- wezwanie na posiedzenie zespołu motywującego;

- motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii;

 

W przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sądu;

 

Postępowanie sądowe


 

Punkt Konsultacyjny w Łochowie

Mieszkańcy Gminy Łochów mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie.

W Punkcie Konsultacyjnym świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych, ich rodzin oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy także:

 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
 • kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia
  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Łochowie przy ul. 1-go Maja 2, pokój nr 111.

 

Dyżury

Wtorek

Środa

Czwartek

16.15 -20.15

psycholog                         mgr Iwona Kowalczyk

specjalista psychoterapii uzależnień mgr Katarzyna Matusik

psycholog mgr Iwona Kowalczyk

 

tel. (czynny w godzinach dyżurów): (+48) 792 411 000

Zapisy prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
– pokój nr 20, tel. 25 643 78 46

Pliki do pobrania:

Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego
Format: docx, 24.27 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.