Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Imieniny: Waldemar, Damazy
mgła
2°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Gospodarka odpadami

Osiągnięte poziomy odzysku, recyklingu i ograniczenia odpadów biodegradowalnych

OSIĄGNIĘTE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020


Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2019 poz.730, z późn. zmianami/ Gmina zobowiązana jest do:
1) Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 50% wagowo do dnia 16 lipca 2013 oraz do 35% wagowo do 16 lipca 2020 (wagowo- w stosunku do masy odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku 1995);
2) Osiągnięcia do 31 grudnia 2020 roku poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 70% wagowo.


Na podstawie corocznych sprawozdań przekazywanych Gminie przez firmy zbierające odpady komunalne z nieruchomości położonych na naszym terenie będziemy informowali w latach kolejnych o wywiązywaniu się przez Gminę z ustawowych zobowiązań związanych z osiągnięciem poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2013 obliczono, iż:
- w roku 2013 złożono 37,33% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2013 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 12,56% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2014 obliczono, iż:
- w roku 2014 złożono 4,01% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2014 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 29,26% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2015 obliczono, iż:
- w roku 2015 złożono 2,86% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 199,5
- w roku 2015 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 26,79% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2016 obliczono, iż:
- w roku 2016 złożono 9,10% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2016 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 83,14% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 64,64% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2017 obliczono, iż:
- w roku 2017 złożono 0,603% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2017 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 80,71% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2018 obliczono, iż:
- w roku 2018 złożono 7,42% odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2018 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 53,61% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 99,17% odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2019 obliczono, iż:
- w roku 2019 złożono 0,251 % odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2019 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 72,50% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100 % odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Na podstawie sprawozdań przekazanych Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łochów w roku 2020 obliczono, iż:
- w roku 2020 złożono 4,541 % odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Łochów w roku 1995,
- w roku 2020 poddano recyklingowi, odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia 62,09 % odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 27,90 % odpadów budowlanych i rozbiórkowych (przy czym odpady remontowo-budowlane zostały poddane odzyskowi w ilości ponad 70% na początku 2021 roku).


WNIOSKI:
- Gmina Łochów w latach 2013-2020 wywiązała się z obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OUB) przekazywanych do składowania (zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra Środowiska1 w roku 2013, 2014 i 2015 Gminy mogą złożyć do 50% OUB w stosunku do wytworzonych w roku 1995, natomiast w latach 2016 i 2017 odsetek ten może wynieść do 45% OUB w stosunku do wytworzonych w roku 1995, zaś w latach 2018-2019 dopuszczalny poziom wynosił 40%, natomiast w 2020 roku – 35%.


- Gmina Łochów w latach 2013-2020 wywiązała się z obowiązku poddania recyklingowi, odzyskowi odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych (zgodnie z właściwymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska2 w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 Gminy zobowiązane były poddać recyklingowi (…) odpowiednio 12%, 14%, 16%, 18%, 20%, 30%, 40% i 50% odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz 36% (w 2013), 38% (w 2014), 40% (w 2015) 42% (w 2016), 45% (w 2017), 50% (w 2018), 60% (2019) i 70% (2020) odpadów budowlanych. W roku 2020 poddano odzyskowi niecałe 30% odpadów remontowo-budowlanych, przy czym na początku roku 2021 zostały one przekazane do odzysku.


1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 poz. 676).
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 676) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.