Gmina Łochów
Powróć do: Gmina Łochów

Władze Gminy Łochów

Burmistrz Łochowa - Robert Mirosław Gołaszewski 

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. 25 64 37 806

sekretariat@lochow.pl

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących Gminy oraz skarg i wniosków dotyczących Gminy w każdy wtorek w godz. 13.00 - 17.30. Uprzejmie prosimy o uzgadnianie terminu i godziny Państwa spotkania z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza pod numerem telefonu 25 643 78 06 lub adresem e-mail: sekretariat@lochow.pl

Zastępca Burmistrza Łochowa - Małgorzata Łotarska

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. 25 64 37 806

sekretariat@lochow.pl

Sekretarz Gminy Łochów - Angelika Pasek-Gilarska

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. 25 64 37 805

sekretarz@gminalochow.pl

Skarbnik Gminy Łochów - Maria Komuda

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. 25 64 37 803

skarbnik@gminalochow.pl